Home  |  Beeldend werk  |  Rosemarijn  |  Contact
 

Home

De website van ROSEMARIJN MULDER is gemaakt als een van de voorbereidingen op de expositie Lichter in mei 2016 in de Lebuïnuskerk te Deventer. Op het ogenblik (juni 2017) kun je in deze kerk haar nieuwste tentoonsteling Heremetijd bekijken. Ook over deze expositie is nu informatie op de site geplaatst. Meer exposities, steeds een serie werken met een speciaal thema, zijn in voorbereiding en informatie erover komt op de site.

Rosemarijn heeft veel meer werk gemaakt dan op tentoonstellingen is te zien, en doet dat nog steeds. Het is de bedoeling dat ook daarvan gaandeweg het een en ander zal worden geplaatst op deze website. Nieuwe rubrieken en pagina’s worden op deze pagina (Home) aangekondigd.www.rosemaris.nl, website van Rosemarijn Mulder
gebouwd door fokkelien von meyenfeldt
Laatste versie: maandag 12 juni 2017